ثبت درخواست حمایت از پایان نامه

دانشجویانی که متقاضی دریافت حمایت مالی برای پایان‌نامه‌های خود حول محور‌های پژوهشی بالا هستند، باید نکات زیر را قبل از ارسال فرم درخواست توجه داشته باشند:

    • اگر هنوز پایان‌نامه خود را تصویب نکرده‌اید در قسمت تاریخ تصویب پروپوزال عنوان “تصویب نشده” را بنویسید.
    • اگر تمایل دارید پایان‌نامه‌ خود را حول یکی از محور‌های پژوهشی بالا تعریف کنید در قسمت عنوان پایان‌نامه فرم زیر، محور پژوهشی مورد نظر خود را بنویسید. 
    • در صورتیکه پایان‌نامه‌ای که در حال انجام آن هستید نزدیک به محورهای پژوهشی ارائه شده‌‌است می توانید با تکمیل فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایید.
    • حمایت مالی برای دانشجویان کارشناسی‌ارشد تا سقف 10 میلیون تومان و دانشجویان دکتری تا سقف 20 میلیون تومان است.